Хөгжлийг кодчильё

Монголын програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын II чуулган

Зорилго

Инновацийн эрин үеийн хөгжлийн түүчээ болсон програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн зах зээл, хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулан, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар хавтгай дэлхийд өрсөлдөх боломжийг бий болгох

Зорилт

  1. Төрийн мэдээллийн систем худалдан авалтыг чанаржуулах
  2. Харилцагчийн хамтын ажиллагаа буюу зах зээлийн шаардлагыг тодорхойлох
  3. Програм хангамж үйлдвэрлэлийн үндсэн түүхий эд болох Open data, Big data буюу нээлттэй, хүртээмжтэй мэдээллийг бий болгох аргыг тодорхойлох
  4. Програм хангамжийн оюуны өмч, зохиогчийн эрхийн бүртгэл, түүний хамгаалалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох (Оюуны өмчийн газраас тодруулах)
  5. Инновацид суурилсан шинэ үеийн хөгжлийн хандлага, програм хангамжийн зах зээл, хөрөнгө оруулалтын эко орчныг бүрдүүлэх (ПХ-ийн салбарын технологийн орчныг сайжруулах, Програм хангамжийн биржийг бий болгох)
  6. GCIO буюу Төрийн мэдээллийн технологиийн удирдлагын албаны хэрэгцээ, шаардлагыг тогтоох

Чуулганы танилцуулга

Хэлэлцэх сэдвүүд

Төрийн худалдан авах үйл ажиллагаанд програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн оролцоо, төрийн худалдан авах ажиллагааны журам, жишиг баримт бичгүүдэд мэдээллийн систем, програм хангамж худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой хэсгүүдэд өөрчлөлт оруулах талаар болон програм хангамжийн чанарын талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Интернэт орчны эрх чөлөө, насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд зориулсан мэдээ мэдээлэл, түүний аюулгүй байдал, олон нийтийн сүлжээний зохистой хэрэглээ зэрэг асуудлуудын талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл болон програм хангамж үйлдвэрлэгч компаниуд хүнс, хөдөө аж ахуй, уул уурхай, боловсрол, тээвэр зэрэг салбаруудын хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тэдгээрийн хэрэгцээ, шаардлага, хоорондын хамтын ажиллагааг хэрхэн хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Монголын програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн оюуны бүтээлийг хэрхэн оюуны өмчид бүртгүүлэх, түүнд тулгарч байгаа гол асуудал, түүнийг шийдвэрлэх гарцуудын талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Ногоон мэдээллийн технологийн хөгжүүлэлт, мэдээллийн технологийн старт-ап компаниулыг хэрхэн хөгжүүлэх, тэдгээрийн бүтээгдэхүүн, санхүү, хөрөнгө оруулалтын талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Төрийн мэдээллийн технологийн удирдлагын алба байх хэрэгцээ шаардлага, түүний үр ашигтай эсэх талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Ерөнхий зохион байгуулагч

Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн ивээн тэтгэгч

Дэмжигч байгууллагууд