Хөгжлийг кодчильё

Монголын програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын II чуулган

Зорилго

Чуулганы эрхэм зорилго нь Инновацийн эрин үеийн хөгжлийн түүчээ болсон програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн зах зээл, хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулан, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар Монголын програм хангамж үйлдвэрлэл дэлхийд өрсөлдөх боломжийг бий болгоход оршино

Зорилт

  1. Мэдээллийн систем, програм хангамжийг чанаржуулах
  2. Програм хангамжийн оюуны өмч, зохиогчийн эрхийн бүртгэл, түүний хамгаалалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох
  3. Хувийн хэвшлийн итгэлцэл буюу зах зээлийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох.
  4. Програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарт шинээр нэвтэрч буй түүхий эд болох Open data, Big data буюу нээлттэй, хүртээмжтэй мэдээллийг бий болгох аргыг тодорхойлох
  5. Инновацид суурилсан шинэ үеийн хөгжлийн хандлага, програм хангамжийн зах зээл ба хөрөнгө оруулалтын ээлтэй орчныг бүрдүүлэх
  6. Government Chief Information Office буюу Төрийн мэдээллийн технологийн удирдлагын албаны хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох

Чуулганы танилцуулга

Хэлэлцэх сэдвүүд

Төрийн худалдан авах үйл ажиллагаанд програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн оролцоо,төрийн худалдан авах ажиллагааны журам, жишиг баримт бичгүүдэд мэдээллийнсистем, програм хангамж худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой хэсгүүдэдөөрчлөлт оруулах хэрэгтэй эсэх талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Хууль, эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал, шинээр боловсруулж байгаа хуулийн төслийн товч танилцуулга, цаашид шинээр боловсруулах шаардлагатай хууль эрх зүй, бодлогын чиглэлийн талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Програм хангамж үйлдвэрлэгч компаниуд хүнс, хөдөө аж ахуй, уул уурхай, боловсрол, тээвэр зэрэг төрийн байгууллагын салбарууд болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тэдгээрийн хэрэгцээ, шаардлагыг, тодорхойлох хамтын ажиллагааг хэрхэн хөгжүүлэх, програм хангамжийн салбарын хувийн хэвшлийн, тэдгээрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрхэн чанаржуулах, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

МТ-ийн салбар дахь Оюуны өмч түүний менежементтэй холбоотой асуудал, ялангуяа эрхийн хамгаалалт, оюуны өмчийг үнэлэх, арилжаалахад анхаарах зүйлс болон өнөөгийн нөхцөлд үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудлуудыг авч хэлэлцэнэ. Хэлэлцүүлгээс тулгарсан бэрхшээлийг даван туулах арга замын хувилбаруудыг санал болгож, чуулганы зөвлөмжид тусгуулж, улмаар ажил хэрэг болгоход чиглүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Ногоон мэдээллийн технологийн хөгжүүлэлт, мэдээллийн технологийн старт-ап компаниудыг хэрхэн хөгжүүлэх, тэдгээрийн бүтээгдэхүүн, санхүү, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар ярилцана.

Дэлгэрэнгүй

Төрийн мэдээллийн технологийн удирдлагын алба байх хэрэгцээ шаардлага, түүний үр ашигтай эсэх талаар хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Ерөнхий зохион байгуулагч

Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн ивээн тэтгэгч

Дэмжигч байгууллагууд